RSS

Mbah Jo

Mbah Jo dirawat ndhik rumah sakit. Jare doktere asmane wis kronis, irunge sampek dipasangi selang.
Wis pirang-pirang dino iki mbah Jo meneeng ae koyok wong koma, mripate thok sing ketap-ketip. Dikiro wis wayahe mangkat, anake nyelukno mudhin ben didungakno. Pas mudhine enak-enak ndungo, moro-moro Mbah Jo megap-megap gak isok ambekan, raine pucet, tangane gemeter. Nganggo bahasa isyarat mbah Jo nirokno wong nulis. Anake ngerti maksute, langsung dijupukno kertas ambek pulpen.
Ambek megap-megap, mbah Jo nulis surat. Karo siso-siso tenogone mbah Jo ngekekno surate iku mau nang pak Mudhine. Ambek Pak Mudhine kertase iku mau langsung disaki, rasane kok gak tepak moco surat wasiat saiki, pikire Pak Mudhin.
Mari ngesaki surat pak Mudhin nerusno ndungone. Gak sui mari ngono mbah Jo mangkat. Akeh wong sing kelangan, soale masio sangar, mbah Jo iku wonge apikan.
Pas selametan pitung dinane Mbah Jo, Pak Mudhin diundang maneh.
Mari mimpin ndungo, Pak Mudhin lagek iling lek dhe’e nganggo klambi batik sing digawe pas mbah Jo mangkat. Lha ndhik sake lak onok titipan surate Mbah Jo tah, waduh selamet iling aku rek, pikire pak Mudhin.
”Derek-derek sedoyo, onok surat seko almarhum Mbah Jo sing durung tak sampekno nang peno kabeh.
Lek ndhelok mbah Jo pas uripe, isine mestine nasehat kanggo anak putune kabeh. Ayok diwoco bareng-bareng isi surate”. Mari ngono Pak Mudhin ngerogoh surat ndhik sake, bareng diwoco tibake munine..

HE.. NGALIO DHIN !!! OJOK NGADHEK NDHIK SELANG OKSIGENKU !!!

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 16, 2012 in Uncategorized

 

Argowilis

Onok wong papat podho gak kenale numpak sepur Argowilis jurusan Suroboyo – Bandung.
Sing pertama ibu-ibu umure sekitar 60an. Ketokane termasuk keluarga ningrat lek ndhelok pacakane.
Sebelahe ibu-ibu iku onok cewek ayu koyok covergirl majalah umure sekitar 20an.
Ndhik ngarepe ibu-ibu iku mau onok tentara berseragam dinas, lengkap karo tanda jasane. Pokoke berwibawa, umure 50an.
Sebelahe tentara mau onok arek lanang gondrong umure 25an. Ketokane rocker.

Selama perjalanan, wong papat iku ngobrol macem-macem.
Sampek moro-moro sepure mlebu terowongan athik lampune mati, dhadhi petengan pol.
Wong papat iku malih meneng kabeh.

Gak sui moro-moro onok suoro pipi disun terus mari ngono suorone wong dikaplok PLAK..!!!.
Wis mari ngono sepi maneh.

Sing ibu-ibu iku mau mbatin, ”Wah hebat arek wedhok sebelahku iki, isok menjaga harga diri, gak gelem diperlakukan sembarangan”.

Sing arek wedhok sebelae yo mbatin pisan, ”Gak salah tah, sing ngesun mau iku, wong onok arek ayu koyok aku kok malah nenek-nenek tuwek sing disun”.

Lha sing tentara iku ambek ngusap-ngusap pipine sing kenek kaplok melok mbatin pisan, ”Jangkrik, gak melok ngesun tapi kenek kaplok. Dikiro aku pengecut tah, lek aku gelem gak usah ngenteni peteng. Wah tersinggung aku”.

Arek rocker iku karo ngempet ngguyu melok mbatin pisan, ”Kapan maneh rek, isok ngaplok kolonel gathik konangan. Padahal sing tak sun mau iku tanganku dhewe”.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 26, 2012 in Uncategorized

 

Ngombe Avtur

Uwar ambek Joko koncoan apik, karo-karone kerjo ndhik Lanud Juanda bagian pengisian BBM Pesawat.
Bengi-bengi pas udhan deres, Juanda sepi gak onok pesawat sing wani mudhun, wong loro iku malih nganggur gak onok gawean.
”Adem-adem ngene enake ngombe yo” jare Uwar.
”Wah iyo tepak iki. Awakmu tau krungu tah lek avtur iku isok diombe ?” jare Joko.
”Yo tau se, jarene lek ngombe avtur isok mak busss !!..kon wani nyobak tah ?” Uwar mulai gunggungan.
Mari ngono arek loro mbukak krane truk tanki avtur. Wis tuwuk ngombe arek loro iku mulih terus keturon.
Isuke pas Uwar tangi, rasane awake sueger kuat.
Moro-moro onok tilpun muni, tibake Joko sing nilpun. ”Yok opo kon War..?” jare Joko
”Wah whuenak, kon yok opo ?” jare Uwar.
”Awakku yo sueger pisan. Kon gak teler tah ?” jare Joko.
”Gak blas, aku yo gak ngelu blas. Wis pokoke enak. Mene nyobak maneh tah ?” jare Uwar.
”Yo setuju, cumak aku kate takok, kon wis ngentut dhurung ?” takok Joko.
”Dhurung..” jare Uwar.
”Wah gawat iki. Wis pokoke kon ojok sampek ngentut yo.
Diempet ae sak kuatmu. .” jare Joko.
”Lho opoko masalae ..?” Uwar bingung.
”Soale aku saiki ndhik Banjarmasin..”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 18, 2012 in Uncategorized

 

Lubang

Sakri ambek Nasip mlaku budhal mancing.
Moro-moro Nasip ndhelok onok lobang guedhe.
”Eh ayok dites jerune sak piro se lobang iki” jare Nasip.
Sakri njupuk watu kali terus diuncalno ndhik lobang mau.
Sui gak onok suorone blas… ”Whuik jerune…,” jare Sakri
”Watune kurang gedhe be’e, cobak kelopo” jare Nasip.
Sakri njupuk kelopo terus diuncalno maneh ndhik lobang.
Sepiii gak onok suorone…. ”Whuik jerune…,” jare Sakri
”Sik golek sing luwih gedhe maneh,” jare Nasip.
Mari golek-golek, arek loro iku akhire nemu beton bekas bantalane rel sepur.
Berhubung abhot, betone digotong wong loro terus disurung mlebu lobang.
Tapi yo ngono, suiii gak onok suorone… ”Cik jerune lobang iki..” jare Sakri
Moro-moro seko semak-semak, onok wedhus mlayu katene nubruk arek loro.
Selamete arek loro iku isok ngelesi, tapi sakno wedhuse sing kecemplung lobang.
Kagete jik durung ilang, moro-moro onok Wak Dri nggowo arit takok nang arek loro iku.
”He rek, kon ndhelok sing nyolong wedhusku tah ? Tak bacoke wonge !!!”, takok Wak Dri.
”Wah gak ngerti Wak Dri, cumak sik tas ae onok wedhus kecemplung lobang iku” jare Nasip.
”Oo gak mungkin.. dhudhuk wedhusku lek sing iku, wedhusku mau tak cancang ndhik betone rel sepur ”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 17, 2012 in Uncategorized

 

Ngentutan

Yuk Jah lungo perikso nang dokter.
”Opoko sampeyan ning ?” Jare doktere.
Yuk Jah terus cerito, ”Iki lho dok, wis sak wulan iki aku malih ngentutan.
Sak jam isok ping sepuluh aku ngentut.
Cumak untunge, entutku iku gak mambu ambek gak onok suorone, dhadhi gak onok sing ngerti.
Lha iki pas aku longgo ndhik ngarepe sampeyan ae wis ping telu aku ngentut.
Tapi sampeyan gak ngerti tho, mergo iku mau, entutku gak muni ambek gak mambu. Cumak aku malih gak enak dhewe, mosok arek wedhok ngentutan ”.
”Oh, ngono tah.. Lek ngono tebusen resep iki. Seminggu maneh mbaliko rene maneh” jare doktere.
Pas wis seminggu yuk Jah mbalik maneh nang doktere.
”Wis enakan tah ?” takok doktere.
”Aku gak ngerti obat opo sing dokter kekno wingi, cumak entutku saiki kok ambune malih bosok gak karuan. Sampek kudhu nggeblak aku.
Tapi untunge entutku sik tetep gak muni”, jare yuk Jah.
”Berarti saiki irung sampeyan wis gak buntu maneh. Saiki tebusen resep ikiyo” jare doktere.
”Obat opo maneh iku pak dokter ?” takok yuk Jah.
”Obat kopok..”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 17, 2012 in Uncategorized

 

Rasa stroberi tah . . .?

Pas acara perpisahan arek TK, setiap murid nggowo kado gawe bu gurune.
Sing pertama maju anake pedagang bunga.
Bu gurune ngambung kadone ambek mbedhek, ”Isine kembang yo….”.
”Seratus buat bu guru..” jare anake pedagang bunga.
Sing kedua maju anake wong dhodhol mracang.
Ambek bu gurune kadone dikocok-kocok. Wah iki rodok angel mbedheke, pikire.
”Isine permen yo…”.
”Pinter bu guru..” jare anake wong dhodhol mracang.
Mari ngono, maju anake wong dhodhol es krim.
Pas kadone diangkat, dhadhak netes.
Ambek bu gurune tetesane diincipi.
”Es krime rasa anggur yo…” jare bu gurune kemeruh.
”Salah…” jare areke.
”Rasa stroberi tah…?” bu gurune kemeruh maneh.
”Salah ..” jare areke.
aku nyerah, rasa opo sih iku” takok bu gurune
”Isinya anak anjing kok bu guru…”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 17, 2012 in Uncategorized

 

Salesman

Kapanane onok Salesman Vaccum Cleaner teko ndhik omahku.
Ewangku durung sempet ngomong opo-opo moro-moro salesman iku mau langsung nyebarno tembelek wedhus ndhik karpet.
Jarene ngene ”Wis pokoke buk, lek sampek vaccum cleanerku iki gak isok nyedot, tak jamin tak emploke sithok-sithok tembeleke wedhus iku.”
Jare ewangku ”Peno kepingin didhulit sambel tha ngemploke ?”.
”Lho opoko masalae ?” salesmane takok.
”Lha peno gak ndhelok tha saiki lampu mati …”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 17, 2012 in Uncategorized